>

EREM Project 

Strona główna  ::   O nas  ::   Kontakt  ::   Projekty  ::   Realizacje
Menu:

O nas
Uprawnienia
Świadectwa
E-mail
Kontakt

Systemy:

SAP
DSO
SKD
CCTV
SSWIN
Serwis 

Opracowania:

Projekty
Realizacje
Dokumentacje  i instrukcje bezpieczeństwa
Plany ewakuacji 


www


SAP - Sygnalizacja Alarmu Pożaru

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - również straży pożarnej. W przypadku dużego zagrożenia centrala może uruchomić urządzenia gaszące, systemy oddymiania, lub oświetlenia awaryjnego. W sytuacjach zagrożenia efektywność i sprawność systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru decyduje o życiu lub śmierci. Niezawodny system ochrony przeciwpożarowej jest sprawą kluczową. 

Proste instalacje domowe

Dla użytkowników indywidualnych oferujemy również bardzo proste rozwiązania alarmowe polegające na instalowaniu czujek autonomicznych dymu, z wbudowaną syreną i zasilaniem bateryjnym - jak np. czujka ADR 20R.

Czujki tego typu można łączyć także przewodowo, dzięki czemu możemy zabezpieczyć wiele pomieszczeń i zapewnić dobrze słyszalny sygnał alarmowy. 

więcej >>

CCTV - Telewizja Przemysłowa

Zalety stosowania telewizji przemysłowej są powszechnie znane. Jest ona niezbędnym wyposażeniem sklepów, stacji benzynowych, banków, zakładów pracy. Coraz częściej jest stosowana przez osoby prywatne do obserwacji otoczenia domów itp.

 Co zyskujemy???

 •  Rejestracje zdarzenia

 •  Zdyscyplinowanie Pracowników

 •  Podgląd ruchu na terenie Firmy

 •  Zabezpieczenie terenu

 Zalety

 • poczucie bezpieczeństwa

 • spadek ilości kradzieży

 • nadzór nad procesami produkcyjnymi i zachowaniem załogi

 • w przypadku popełnienia przestępstwa, obraz zarejestrowany przez kamery staje się niepodważalnym dowodem

 • więcej >>

  Projekty

  Projekty  systemów zabezpieczeń  wykonujemy od ponad 8 lat. Lista opracowań:
  więcej >>

DSO - Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym rodzajem zagrożenia realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (popularnie zwanych syrenami). Informowanie za pomocą sygnalizatorów akustycznych niosło jednak za sobą szereg wad. Wad tych pozbawione są systemy ostrzegawcze, w których przekazywanie informacji realizowane jest za pomocą głośników.
więcej >>

SKD - Kontrola Dostępu

Dostęp do budynków,  stref w tych budynkach, czy też konkretnych pomieszczeń kontroluje się tradycyjnie za pomocą zamków i kluczy. Rozwiązanie takie ma jednak kilka wad:
- w przypadku korzystania w jednego wejścia przez wiele osób skomplikowane staje się kontrolowanie dostępu do kluczy,
- w przypadku zgubienia klucza najczęściej należy wymienić wkładkę bębenkową bądź cały zamek,
- w przypadku zwolnienia się pracownika należy postąpić jak wyżej - nawet jeżeli pracownik zwróci klucz (klucz dorobić jest bardzo łatwo),
- w przypadku osoby mającej dostęp do wielu pomieszczeń pojawia się najczęściej konieczność noszenia pęku kluczy.
System kontroli dostępu sterujący zamknięciami takich wad nie ma. Zadaniem systemu kontroli dostępu jest niedopuszczenie do chronionych pomieszczeń osób nie mających odpowiednich uprawnień. Za pomocą sterownika systemu można bardzo łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia wstępu do określonych stref, czy pomieszczeń.
więcej >>

SSWiN - Bezprzewodowe Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Bezprzewodowe systemy alarmowe rozwijają się w ostatnich latach bardzo dynamicznie i stanowią ciekawą alternatywę dla wymagających użytkowników. Głównymi zaletami tych systemów jest szybka instalacja i jej bardzo niski koszt, oraz przede wszystkim brak konieczności układania listew lub instalacji pod tynkiem - co wiąże się z reguły z obniżeniem estetyki pomieszczeń i nierzadko remontem lub przynajmniej ponownym malowaniem pomieszczeń.  
więcej >>

Uprawnienia i Certyfikaty

Posiadamy niezbędne uprawnienia projektowe, certyfikaty dystrybutorów i producentów systemów.
więcej >>

 


www

Opracowanie i treść © EREM Project 

eremproject.pl